vrijdag 9 februari 2024

uitnodiging

JAN M. MEIER
&
Uitgeverij P

in samenwerking met CULTUURPLATFORM DRONGEN
en met financiële steun van de Stad Gent

nodigen u en uw vrienden uit
op zaterdag 9 maart 2024 om 15u30 uur 
in de grote zaal van het LANDGOED DE CAMPAGNE
Gijzelstraat 12, 9031 Drongen
op de voorstelling van de dubbel-bundel 

VERSTRENGELINGEN

TAALSLAG   &   VERSTRENGELING

Bart Stouten leidt in en interviewt de dichter
Jan M. Meier en Diane Ruthgeerts lezen voor
Niels Poppe speelt op handpan
en samen sluiten we af met een glas

Graag bevestigen via persoonlijk bericht of janmmeier7@gmail.com

In Verstrengelingen (bestaande uit Taalslag en Verstrengeling) ontsleutelt de dichter de raadsels van leven en taal. Hij zoekt de rode draad die verbindt wat nog niet is gedacht: zoals je uit het niets een droom begrijpt.
Het leven zit vol verstrengelingen tussen ontstaan en vergaan, droom en herinnering, bewust en onbewust, verhaal en verval, rand en achterkant, binnen- en buitenwereld, tijd voor en na.
Taal is de sleutel, vraagteken en antwoord tegelijk.dagelijks brood


taal is een vlieger

die zwaartekracht verschalkt

woorden aan de wind gegeven

blijven toch op een regel staan


zo lichten ze de wereld op

tillen voorbij half vergeten dromen

zonder verlies van veerkracht


geven lezers vleugels om zichzelf

te vergeten in de zachte veldslag

van bewegende tekens in een vlak


op een wit blad zijn wonderen

leesbaar als kabbalistische formules

die ’s anderendaags veranderd blijken


alsof wind nog tussen

woorden speelt met reflecties

van klank en breking van betekenis


het brood van een dagelijks bestaan