zaterdag 23 december 2023

wensen 2024

 Jan M. Meier

wens voor 2024

voor haar en hem, voor jou wens ik

het weinige dat verschil maakt

een snuifje grof zout en peterselie

met zachte vingertop vermengd


er hoeft niet eens een strik om

ik oefen elke dag opnieuw

laat de schotel zweven in evenwicht

en landen precies voor je neus


het refrein moet je zelf maken

kies maar van bord of blad

pluk borrelende woorden uit hersengrond

het ene veld na het andere


groet wie je kruist

sta even stil om klank te zaaien

op fata morgana's van pure adem

en blaas ze met de wolken mee


vrolijke kerstdagen

een feestelijk e i n d e j a a r

en voorspoedig 2024!


Diane en Jan

Diane Ruthgeerts en Jan M. Meier / Jean-Marie Maes

__________________________________

Voorstelling Verstrengelingen

Op zaterdag 9 maart 2024 om 15u30 wordt mijn nieuwe bundel voorgesteld in de grote zaal van de Campagne in Drongen.
De dubbel-bundel heet Verstrengelingen 
en bestaat uit Taalslag en Verstrengeling.

Bart Stouten leidt in en interviewt de auteur.
Niels Poppe improviseert op handpan. 

Uitnodiging volgt later nog. 
Noteer alvast de datum.

woensdag 1 november 2023

troostboot

Iedereen heeft verhalen van vreugde maar ook van verlies en gemis. Begin november borrelen die verhalen vaker op. Vandaag een vers met niet alleen gemis, maar ook troost.

ik zie je nog met schepje in het zand

hoe eenvoudig leven: zon, handdoek, strand en zee
de fijne mist van oneindigheid die alles doordrenkt

zo simpel en licht kan het nooit meer
iedereen bouwt een eigen blokkentoren
hoe hoger hoe minder nog mogelijk

ik zit op de bank bij het strand
wisseling van zon, wolken en westenwind
even glijdt alles in een goede plooi

denk ik aan jou zonder storm van pijn
alsof de bank een boot van troost
voor mezelf en de medepassagiers

we dobberen, zakken weg in het schuim
van zee, wind, zand en zout
je knijpt in mijn hand, zo is het goed

_____________________________________________________

Troostboot staat in de bundel Verstrengelingen die wordt voorgesteld op 9 maart 2024 om 15u30 in de grote zaal van het landgoed de Campagne in Drongen (Gent).

dinsdag 22 augustus 2023

De versmade metafoor

God is dood, zegt men en intussen zijn de goden weer springlevend. God is geen van beide, god is een metafoor. De metafoor voor wat ons ontsnapt, wat we nog niet kunnen begrijpen. God is abstractie, de telkens weer verlegde grens van wat ons begrenst. 
Daarom is god ook dood, de god die tastbaar is, verwijst naar een concrete historische persoon. De god van de schepping in zes dagen. De god van de kerken. Hij is dood, maar blijft hardnekkiger dan ooit leven. 
Zo gaat dat met metaforen. Ze veranderen langzamerhand van betekenis. Het gaat goed mis als een metafoor een axioma wordt. Star, onbuigzaam, te nemen of te laten. Dan verrijst de diepgelovige in de gedaante van de doder. God in verbond met TNT. Hij die alles teniet doet. God wordt on-god, engel des duivels. Met of zonder maagden als lekkers, het maakt niet uit. 
 
Een metafoor is sneeuw. Neemt allerlei vormen aan, krijgt nieuwe gedaanten als de blik verandert, de temperatuur stijgt, de kosmologische constante concreet wordt. God speelt niet met de dobbelstenen, dacht Einstein. Nu we tot op milliseconden na kunnen invullen wat er gaande was na de big bang, nu we beseffen dat onze geest niet in staat is te denken in elf dimensies, bedenken we nieuwe metaforen: snaren, supersnaren, gebundeld in de M-theorie: M voor membraan, M voor magie, M voor mysterie, M voor matrix, M voor moeder. Moeder! Het kind roept als het vastzit, bang is. Nee god speelt niet met de dobbelstenen. Het lijkt er meer en meer op dat god de rollende dobbelsteen is.
_____ 

Een stukje geplukt uit de oude doos - mijn blog 'vrolijk puin' , de voorloper van deze blog. De post dateert van 2006. Jezus!

donderdag 27 april 2023

Sneeuwzwemmen

In het gedegen on-line literaire tijdschrift Roer legt Wim Vandeleene het gedicht Sneeuwzwemmen uit mijn recente bundel Schetsboek (2022) onder de loep.

donderdag 23 maart 2023

Voorbij de einder de zon -- Mark van Tongele

Een wit voetje hebben bij de gratie van de dood.
Je benen even lang strekken als het lichtlinnen.

Smelten in het blauw dat slingert om de wolken.
Mee de volkomen luister van het zeegefluister zijn.

Zingen om te zingen, klank verscheppen. Zorgeloos
betekenissen lossen. Woordtrillingen laten aanjuichen.

Total loss. Je azurig reppen, met hernieuwde onrust
kwinkeleer op keer de dood betten. Je ziel laven aan

brandschone kopjes tijd. In feestdos op de wezenloze
tijddeining. De werkelijkheid immer zoenend dat het

smakt. Neiging naar zonnewrijving vel op vel. Zowaar.
_______________________

Ter nagedachtenis aan deze onweerstaanbaar originele dichter (1956-2023)
een even onweerstaanbaar gedicht van hem uit de cyclus Zonnezucht 
(Gedichten, 2005), één van de vele waar de dood doorheen deemstert.

donderdag 26 januari 2023

draagplicht

Poëzieweek en dus tijd voor een gedicht, een vers over het schrijven... Zoals altijd is het echte werk voor de lezer:

drager van lettertekens 
van brievenbus naar postbus 
van oog naar mond 
en van oor naar oor 

niet het parool van koning 
prins, keizer of president 
gewone klanken van naamloze 
woorden thuis in elk zinsverband 

hij schrijft en spreekt niet namens 
maar voor zichzelf, hij toont wat 
hem voor komt zoals een loep 
zichtbaar maakt maar niets verandert 

hij leest luidop van huis en hart 
de vrouw die door de kamers stapt 
soms in zijn raadsels praat 
en lacht – ze kent hem beter 

het schrift ligt breed en bloot 
een kluis met open deur 
een logboek van letterschuim 
leesbaar voor wie waagt en kijkt