donderdag 26 januari 2023

draagplicht

Poëzieweek en dus tijd voor een gedicht, een vers over het schrijven... Zoals altijd is het echte werk voor de lezer:

drager van lettertekens 
van brievenbus naar postbus 
van oog naar mond 
en van oor naar oor 

niet het parool van koning 
prins, keizer of president 
gewone klanken van naamloze 
woorden thuis in elk zinsverband 

hij schrijft en spreekt niet namens 
maar voor zichzelf, hij toont wat 
hem voor komt zoals een loep 
zichtbaar maakt maar niets verandert 

hij leest luidop van huis en hart 
de vrouw die door de kamers stapt 
soms in zijn raadsels praat 
en lacht – ze kent hem beter 

het schrift ligt breed en bloot 
een kluis met open deur 
een logboek van letterschuim 
leesbaar voor wie waagt en kijkt