dinsdag 14 januari 2020

Presentatie bundel Grote Gevoelens

Jan M. Meier 
(pseud. van Jean-Marie Maes)
Evelien Sergeant
&
Uitgeverij P

nodigen u en uw vrienden uit
op zaterdag 15 februari 2020
om 16 uur in Poëziecentrum
Vrijdagmarkt 36 te Gent
op de voorstelling van de bundel
PROGRAMMA
• Dichter Peter Theunynck leidt Grote Gevoelens in
• Muzikale intermezzi: Niels Poppe op handpan
• Jan M.Meier leest gedichten uit Grote Gevoelens
• Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar
• Receptie en signeermogelijkheid


regels van ontregeling (4)

stilstand sta niet stil
nog wordt diep onder mijn korstige aarde
gesteente tot vloeibare gestalte

hoe moet ik vertellen, jou
uit het witte niets van dit geruite papier
met een mond van woorden gesnoerd

hoe moet ik de parels van het telraam
telkens verschuiven om een som
de waarde van een waarheid
één tel van tel te verbeelden

leg me het zwijgen op
ruk uit de tedere tong
breek mijn pen
leg me neer in bewogen stilte
sla me met verstomming

haal me in je hoofd


In de bundel Grote Gevoelens vaart de liefde voorbij. Ze kaatst tussen euforie en wanhoop, wens en waan, verlangen en vervulling, tussen beeld en verbeelding, dans en stilstand, monoloog en gesprek. 
Jan M. Meier schrijft over de romantische liefde, maar ook over de ‘eenzaam uitgelepelde leugen’. Met woorden in witte letterloze leegtes meet hij zijn geliefde galactische proporties aan. Tussen spel en martelgang verknipt hij haar tot honderden flardjes, met de geur van potlood als weerloos wapen en de scherpe haken van herinnering. In de lange gang gevloerd, gekromd als een komma voor een onbekend zinsverband tekent zich een route af als van Parijs naar Rotterdam.
Dan kantelt het: maanwit aan haar hemels lichaam draait hij de ochtend open, neemt een bad in de dampkring van haar adem. Reikhalzende ogen lijken op stelten te lopen. Woorden zijn kostbaar als luchtbellen onder water. En zie: ‘de aarde bedekt de hemel’.
De metaforen spiegelen de wisselende emoties, maar zitten tegelijk vol kleine verschuivingen die het romantische totaalbeeld ondergraven of nuanceren.
De schilderijen van Evelien Sergeant creëren beelden die aansluiting vinden bij de beeldtaal van de bundel: vervoering en pijn in vele variaties
Jan M. Meier (pseudoniem van Jean-Marie Maes, Gent, 1951) was medeoprichter en redacteur van Restant, redacteur van Yang en Deus ex Machina. Hij publiceerde creatieve, literair-kritische en wetenschappelijke bijdragen in diverse bladen. Zijn vorige bundel Tekenen  verscheen in 2018.
Evelien Sergeant (Gent, 1974) schildert vanuit een overgave en een noodzaak. Creëren is voor Evelien omgaan met twijfels, pijn en angst. Anderzijds geeft het haar ook bevrijding, en plezier. De kunstenaar wil werk maken dat vraagt, raakt en hapert. In de verbinding met een werk houdt een sublieme ervaring zich schuil: de (h)erkenning van je eigen verhaal in de beeldtaal.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 13 februari via mail naar janmmaes@gmail.com en cc naar contact@uitgeverijp.be met vermelding van uw naam en het aantal personen.