donderdag 23 maart 2023

Voorbij de einder de zon -- Mark van Tongele

Een wit voetje hebben bij de gratie van de dood.
Je benen even lang strekken als het lichtlinnen.

Smelten in het blauw dat slingert om de wolken.
Mee de volkomen luister van het zeegefluister zijn.

Zingen om te zingen, klank verscheppen. Zorgeloos
betekenissen lossen. Woordtrillingen laten aanjuichen.

Total loss. Je azurig reppen, met hernieuwde onrust
kwinkeleer op keer de dood betten. Je ziel laven aan

brandschone kopjes tijd. In feestdos op de wezenloze
tijddeining. De werkelijkheid immer zoenend dat het

smakt. Neiging naar zonnewrijving vel op vel. Zowaar.
_______________________

Ter nagedachtenis aan deze onweerstaanbaar originele dichter (1956-2023)
een even onweerstaanbaar gedicht van hem uit de cyclus Zonnezucht 
(Gedichten, 2005), één van de vele waar de dood doorheen deemstert.